ระบบรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนจักราชวิทยา

ค้นหาข้อมูลของผู้สมัคร

ประกาศข่าวสารการรับสมัคร
  • รายงานยอดการสมัครเรียน Online
  • รวมทั้งสิ้น 649 คน
  • ชั้นอนุบาล 0 คน
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 0 คน
  • ชั้น ม.1 462 คน
  • ชั้น ม.4 187 คน