ระบบรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนจักราชวิทยา

ค้นหาข้อมูลของผู้สมัคร

ประกาศข่าวสารการรับสมัคร
  • รายงานยอดการสมัครเรียน Online
  • รวมทั้งสิ้น 656 คน
  • ชั้นอนุบาล 0 คน
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 0 คน
  • ชั้น ม.1 459 คน
  • ชั้น ม.4 197 คน